Interaktivt / VR

Vi kan hjälpa till med interaktiva visualiseringar och VR (Virtuell verklighet).

En interaktiv visualisering är en virtuell värld där man använder tangentbordet för navigation och interaktion. Man kan lägga in olika typer av funktioner, som att man kan plocka upp objekt
eller visa information specifik för ett visst område, ljudeffekter mm.

En VR-applikation är väldigt lik en interaktiv visualisering men kräver att man har särskilda VR-glasögon för att kunna använda applikationen. När man har VR-glasögonen på sig så får man
känslan av att man är i den virtuella världen. Man kan gå omkring på ett fördefinierat golvområde alternativt teleportera sig runt i miljön. Även här kan man lägga in olika objekt och
interaktioner.

Exempel på användningsområden:

 • Audit
  Designgranskning innan fastställande av konstruktion
 • Användbarhet
  Bedömning av användbarhet för en anläggning
 • Visualisering
  Om- och tillbyggnad
  Vilket intryck ger slutresultatet
  Tex. utformning av nya ställverk, en ny produktionslina eller ett nytt kontrollrum
  Säkerhet
  Tex. automatiska truckar som kör i truckgångar
  Ser jag andra operatörer från en specifik position
  Övervakning/bevakning
  Vad ser man från kontrollrummet?
  Ser man alla maskiner man ska övervaka från en specifik postion?
  Kommunikation
  Funktion
  Tex knappar på en maskin
  GUI (Användargränssnitt, man kan blanda 2D och 3D)
 • Lean produktion
  För produktionstekniker, logistik för produktionen
 • Logistiska flöden
  Lagerhantering
  Produktionsflöde
 • Arbetsplatsutformning
  Planering
  Utbildning (med information i textlager, som triggas av olika events)
 • Arkitektur
 • Utbildning
  Utrymningsvägar
  Nödstoppsslingor och skydd
  Serviceinstruktioner i text, bild och som animation

Förutsättningar:

 • Komplett CAD-fil eller ritningsunderlag för framtagning av 3D-modell
 • Fysiska begränsningar definierade
  Var får man röra sig
  Vilka grindar/dörrar går att öppna
  I vilka gångar är det trucktrafik osv.
 • Ev. animationsinstruktioner
  Hur en industrirobot rör sig
  Hur snabb ska animationen vara
  Ska animationen vara loopad eller ska den triggas igång av något man gör i visualiseringen
 • Ev. ljudinstruktioner
  Realistiska ljudeffekter på maskiner
  Dörr/grind som öppnas
  Bakgrundsmusik
 • Ev. funktionsbeskrivningar
  Tex. trycka på en knapp för att starta/stoppa en maskin

Referensapplikationer

Interaktiv visualisering av nytt kontrollrum på Ovako (Klicka på bilden)

Interaktiv visualisering av Rejlerskontoret i Karlstad (Klicka på bilden)


Inspelad VR-applikation av Rejlerskontoret i Karlstad