Animation

En animation kan många gånger vara lättare att förstå än en skriven instruktion.

En animation kan göras utifrån CAD-filer eller ritningar eller en idé.

Vi kan bland annat hjälpa till med animering inom följande områden:

  • Visa flöden
  • Instruktioner (isärtagning och hopsättning, reparationer, byte av reservdelar)
  • Utbildning
  • Beskriva processer
  • Marknadsföring
  • Produktvisualisering
  • Information

Exempelanimeringar